Üzletpolitika


AZ EDUCATO HUNGARY KFT. ÜZLETPOLITIKÁJA

 

Alapvetések

1. Az Educato Hungary Kft. több a témában végzett kutatás eredményének ismeretében meggyőződéssel vallja, hogy a szellemi öregedés a tanulmányok befejezéséhez kötődik – függetlenül az iskolai végzettségtől, illetve a képzés jellegétől.

2. Meggyőződése az Educato Hungary Kft-nek az is, hogy a felnőtt társadalom tagjainak időről időre tanulásra – ezáltal gondolkodásra, összpontosításra és memorizálásra - történő „kényszerítése” eredményesen javítja a koncentrációt, jobb helytállást tesz lehetővé mind a munkahelyi, mind a mindennapi kihívásokkal szemben.

3. Alaptézisként szükséges annak elfogadása is, hogy a felnőtt lakosság többségének sem ideje, sem pénze nincs részt venni különböző képzéseken.

 

Célkitűzések

4. Az Educato Hungary Kft. legfőbb célkitűzése, hogy az érdemi ismereteket nyújtó, jól hasznosítható felnőttképzések révén biztosítsa az élethosszig tartó tanulás – és ezáltal a szellemi frissesség megőrzésének lehetőségét.

5. Az előző pontban írt cél csak akkor valósulhat meg, ha a lehetséges ügyfelek bármikor és bárhol egymástól függetlenül férnek hozzá a képzésekhez – ennek csak az internetes képzések tudnak megfelelni.

6. Célunk ugyanakkor az is, hogy képzéseinket mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára megfelelő tartalommal biztosítsuk, ezáltal fenntartva a folyamatos érdeklődést szolgáltatásaink iránt.

 

Ügyfélszerzés

7. Potenciális ügyfeleinknek tekintjük azokat a felnőtteket, akik számára a munkáltató valamiféle – jellemzően munkakörükhöz kapcsolódó – kompetencia fejlesztésére irányuló képzést ír elő.

8. Közvetetten bár, de ügyfeleink azok a munkáltatók is, akik munkatársaik képességeit az általunk nyújtott szolgáltatások által szeretnék fejleszteni – illetve szinten tartani.

9. Ügyfélként számítunk ugyanakkor mindazokra, akiknek képzéseink megtetszenek, az iránt kedvet éreznek, vagy azt az életükben hasznosítani tudják.

 

Kedvezmények

10. Az Educato Hungary Kft. törekszik arra, hogy a mindenkori gazdasági lehetőségeihez mérten, a jogi szabályozással összhangban, a piac igényeihez igazodva Ügyfeleinek vonzó konstrukciókat dolgozzon ki kedvező árazással, és a lehető legtöbb kedvezményt nyújtsa.

11.  A kedvezmények az Educato Hungary Kft. üzletpolitikájában kerülnek rögzítésre. Az üzletpolitikai kedvezményeket - azok formáját, mértékét, feltételeit – az Educato Hungary Kft. honlapján teszi közzé, azok megismeréséhez regisztráció nem szükséges.

12. Az Educato Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, hogy üzletpolitikai célú kedvezményeit egyoldalúan, belátása szerint, tetszőleges időpontban módosítsa. Az üzletpolitikai kedvezmények módosítását az Educato Hungary Kft. a honlapján történő közzététellel közöltnek és azonnali hatállyal alkalmazhatónak tekinti. Amennyiben az üzletpolitikai kedvezmények módosítása már meghirdetett (honlapon közzétett) egyes kedvezmények visszavonására, vagy bármely, az ügyfelek érdekeit csorbító változtatásra irányul, e módosítás csak a közzétételét követő 90. nap elteltével alkalmazható. A korábban biztosított kedvezmény visszavonására vagy negatív irányú módosítására az ügyfelek figyelmét a weblapon jól láthatóan fel kell hívni, a tájékoztatásban megjelölve azt a dátumot is, ameddig a kedvezmény igénybevételére még lehetőség van.

13. Az aktuálisan alkalmazott kedvezmények a mellékletben kerülnek rögzítésre.

 

Jogfenntartás

14. Az Educato Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy üzletpolitikáján – az abban foglalt korlátokkal – bármikor, bármilyen formában változtasson. A változtatás a vezetőség döntésének meghozatalával – az üzletpolitikai kedvezmények vonatkozásában a honlapon történő közzététellel – válik hatályossá.

15. Az Educato Hungary Kft. kizárja a felelősségét az üzletpolitikája megváltoztatása miatt bárkit bármilyen formában érintő hátrány miatt.

 

Balatonfüred, 2015. november 29. 

                                                         Educato Hungary Kft.

 

                                                                    1. számú melléklet

 

AKTUÁLIS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEK

 

Az igénybevétel általános feltételei

  • Formája mindig visszatérítés a képzés díját megfizető magánszemély részére;
  • A saját fejlesztésű, illetve a megjelölt közvetített tanfolyamok esetében érvényesíthető;
  • Független attól, hogy utalvánnyal, pénzzel, esetleg vegyesen fizet.

 

Képzés szerinti kedvezmény

Az Educato Hungary Kft. saját képzései esetén a képzés díjának 0 – 75 %-áig terjedően – képzésenként egyedileg meghatározottan – biztosít üzletpolitikai kedvezményt a képzés díjából.

A kedvezmény pontos mértéke az adott képzés ismertetésénél az Educato Hungary Kft. weboldalán kerül feltüntetésre.

A kedvezmény érvényesítése: a vásárlást követő 5 banki munkanapon belül – visszatérítés az ügyfél által megadott prepaid bankkártyára.

Regisztráció


Belépés


Elfelejtetted a jelszavadat? Ide kattintva kérhetsz újat.

Elfelejtett jelszó